• Revisjon
    Revisjon Uavhengig revisjon skal gi selskapet, investorer og samfunn et godt beslutningsgrunnlag.
  • Bistand
    Bistand Agio Revisjon bistår innen skatt- og avgift, selskapsrettslige spørsmål samt regnskap.
  • Attestasjonstjenester
    Attestasjonstjenester Attestasjonsoppgaver kan være nødvendige i forhold til bankers krav til avtaler eller offentlige tilskuddsordninger.

AGIO REVISJON
________________________________________

Agio Revisjon har kontor på Bønes i Bergen kommune.
Vi tilbyr revisjon og rådgivningstjenester innen:

Revisjon
Regnskap
Skatt
Merverdiavgift og arv
Omorganisering av selskaper

Vår strategi er å være en effektiv revisor tilpasset våre kunder, hvor revisors faglige kompetanse og erfaring er grunnlaget for å få fornøyde kunder. Våre kunder er fra hele Hordaland og Rogaland.

Vårt medlemskap i Den norske Revisorforening tilgang til en fagavdeling med høy kompetanse innen skatt, avgifter og regnskap.
Agio Revisjon er en engasjert, kompetent og tilgjengelig samarbeidspartner

Agio Revisjon er en engasjert, kompetent og tilgjengelig samarbeidspartner